Ondernemersmanager-Veere-verbinden-ondernemers-gemeente-overheid
Ondernemersmanager  Veere 

Gezamenlijk werken aan oplossingen 

Corona gerelateerde vragen

Vragen of opmerkingen over het coronavirus? Maak bij voorkeur gebruik van het contactformulier corona.

U kunt u vraag ook mailen naar corona@veere.nl. Wij geven u dan zo snel mogelijk antwoord.

Steunpakket 3

In het derde steunpakket zijn de NOW, TVL en de Tozo in aangepaste vorm verlengd tot eind juni 2021. De regelingen worden de komende maanden versoberd en afgebouwd. Zo gaat bij de NOW 3 de minimale omzetdaling omhoog en krijgt de Tozo 3 een vermogenstoets. Om aanspraak te maken op de verlengde TVL moet je minimaal 3.000 euro omzetverlies hebben geleden in 3 maanden in plaats van 4.000 euro in 4 maanden. Het nieuwe pakket gaat in op 1 oktober, maar de aanvraagperiode verschilt per regeling.

Het coronavirus: check hier de regelingen bij de KvK

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn vergaande regelingen van kracht waar je als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken, op korte en langere termijn.

Bekijk hier wat je mogelijkheden zijn.

Informatie voor ondernemers over Corona vanuit de gemeente Veere

De gemeente Veere begrijpt dat ondernemers en verenigingen door de Corona-crisis in moeilijkheden kunnen komen.

Om de gevolgen van het coronavirus te verzachten hebben we een pakket met maatregelen om de lastendruk te verlichten.

Veel gestelde ondernemersvragen mbt Corona

De overheid heeft inmiddels een uitgebreid maatregelenpakket aangekondigd. Bij het KVK Coronaloket komen duizenden ondernemersvragen binnen over bedrijfsvoering, personeel en regelingen.

Een overzicht van de belangrijkste vragen en antwoorden over corona

Verlenging terrasuitbreiding

22 september 2020

Het college van Burgemeester en Wethouders van Veere heeft op 22 september besloten om de geldende afsluitingen van de kernen Domburg, Veere en Zoutelande eenmalig als coronamaatregel te verlengen tot en met 15 november 2020. De afsluitingen maakt het plaatsen van tijdelijk terras mogelijk.

Heb je een innovatievraag voor jouw toeristische bedrijf?

21 juli 2020

Ben je als ondernemer in de vrijetijdssector op zoek naar inspiratie, ondersteuning of financiering waarmee je jouw onderneming kunt doorontwikkelen? Binnen het Aanjaagprogramma zijn hiervoor verschillende mogelijkheden. Bekijk hier de flyer.

BHV cursussen

De cursussen zijn allemaal volgens de recentste richtlijnen v.w.b. Corona en uiteraard onder voorbehoud van verdere ontwikkelingen/ maatregelen op dit gebied. 

Voor meer informatie m.b.t. de curussen en locaties klikt u 'AANMELDEN'.

Voor alle data geldt dat ze doorgaan bij voldoende animo (minimaal 6 personen).

Energiebesparende maatregelen bedrijven

Veel ondernemers laten maar 1 keer in hun carrière een nieuw bedrijfspand bouwen. Tijdens de voorbereiding van de bouw kunnen ondernemers belangrijke beslissingen nemen die bepalend zijn voor het energieverbruik tijdens de gebruiksfase. In deze brochure vinden ondernemers en hun adviseurs
informatie over maatregelen die zij kunnen nemen om de energievraag van een nieuw bedrijfsgebouw te
beperken.

meer informatie

ZonOffensief Zeeland
Zonnepanelen

Helpt u mee de energietransitie in Zeeland te versnellen?

Liggen er op het dak van uw bedrijf nog geen zonnepanelen? Sluit u dan nu aan bij ZonOffensief Zeeland – zo maken we samen Zeeland duurzamer!

meer informatie

Kansen en knelpunten op weg naar de Omgevingswet

Overheden bereiden zich volop voor op de Omgevingswet, die na lang uitstel in 2021 moet worden ingevoerd. Met instemming van de Eerste Kamer dinsdag met de Invoeringswet Omgevingswet is de inwerkingtreding ervan weer een stap dichterbij. Toch zijn er nog voldoende hordes te nemen. In aanvulling op een eerdere nieuwsbrief, die in het teken stond van de stand van zaken, brengt Stadszaken deze keer de kansen en uitdagingen op weg naar implementatie van de Omgevingswet in kaart.

De markt wil geen nummer meer zijn

De Omgevingswet stelt nieuwe eisen aan integraal werken, samenwerkingsverbanden en participatieprocessen.
Tegelijkertijd zijn er veel beperkingen, te beginnen met de schaarse ruimte in onze stedelijke omgeving.

Stedelijke kavelruil in Omgevingswet

Met de onlangs aangenomen Aanvullingswet grondeigendom maakt stedelijke kavelruil straks onderdeel uit van de Omgevingswet

Landschap verdient volwaardige plek 

Ons landschapsbeleid is in 2012 gedereguleerd en de zorg voor het landschap heeft geen volwaardige plek gekregen in de Omgevingswet

Meer lezen.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Aanmelden