Ondernemersmanager-Veere-verbinden-ondernemers-gemeente-overheid
Archief 

 Gezamenlijk werken aan oplossingen 

Aanmelden
nieuwsbrief

School of Life

Zeer inspirerende cursus met steun van de gemeente Veere. Meer informatie over School of Life lees verder

Onderzoek beleid en dienstverlening gemeente Veere

Net als in 2017 voert het bureau PON uit Tilburg onderzoek uit naar beleid en dienstverlening.

Onderzoek Leefbaarheid en Toerisme

Met de uitkomsten van het onderzoek Leefbaarheid & Toerisme hebben we beeld van de factoren die een rol spelen bij de balans tussen leefbaarheid en toerisme

Toeristische Impuls

Financiële impulsen voor ondernemers vanuit de Gemeente Veere
Het aanvraagformulier voor een bijdrage uit het fonds Toeristische Impuls Veere en de gevraagde documenten stuurt u naar Ralf Beije

Innovatievoucher

Informatie over Innovatievouchers voor verblijfsaccommodaties is te vinden op:

Uitstallingennota

Een bewust ‘bescheiden’ beleid met een vergunningsvrij stelsel voor uitstallingen. Het nieuwe beleid levert een bijdrage aan de leefbaarheid, bereikbaarheid en de (cultuurhistorische) uitstraling van de gemeente Veere