Vraag en antwoord

Vragen mbt de corona maatregelen

Corona maatregelen

Waarom moet de kantine/horeca dicht voor sporters?

Het doel is om sportbeoefening door te laten gaan, maar te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen.

Daarom is de keuze gemaakt om de sporthoreca te sluiten. Zo kan de sportbeoefening zo lang mogelijk doorgaan.

Grote groepen mensen tegengaan moet altijd voorop staan bij de horecaondernemers. Wanneer 1 van de onderstaande regels niet goed uitpakt, dus bijvoorbeeld na een vergadering gaan er 20 personen gezellig borrelen en ze houden geen afstand, dan dient de groep direct de zaak te verlaten.

Daarnaast is het advies om na activiteiten nog iets te consumeren negatief, wat betekent dat je dit het beste niet kan toelaten als horecabeheerder.

Probeer er voor te zorgen dat er tijdens de vergadering een consumptie wordt genuttigd en hierna iedereen naar huis gaat. Zo voorkom je geloop na de vergadering in je horeca ruimte en voorkom je dat grote groepen mensen bij elkaar komen in de bar.

Geldt dit ook voor de horeca van de verenigingsgebouwen waar in gesport wordt?

Bij een sportactiviteit mag er niet geschonken worden en dienen de sporters na de activiteit de accommodatie te verlaten.

Ik heb een horeca onderneming / kantine bij een verenigingsgebouw. Mag ik open blijven om de mensen te voorzien van een consumptie welke het verenigingsgebouw huren?

Ja, je mag open blijven en je mag de huurders voorzien van een consumptie tijdens hun activiteit wanneer dit niet sport gerelateerd is. De horeca (bar/foyer) moet om 22.00u dicht zijn en hierna mag er dus niks meer geschonken worden.

Het verenigingsgebouw mag wel langer verhuurd worden voor bijvoorbeeld een vergadering of sportactiviteit.

Na het huren van het verenigingsgebouw willen de huurders nog een drankje doen na hun activiteit. Mag dit?

Ja dit mag volgens de horeca regels, dus niet na 22.00 en op afstand van elkaar.

Wanneer de huurders een sportactiviteit hebben gedaan in het verenigingsgebouw mag er niks geschonken worden na hun activiteit.

Het verenigingsgebouw mag wel langer verhuurd worden voor bijvoorbeeld een vergadering of sportactiviteit.

Welke activiteiten valt onder sport en mogen geen consumptie nuttigen na hun activiteit?

Dit zijn alle sport en beweeg activiteiten. Hier valt o.a. ook biljart, bridge, koersbal, yoga, darts en dans onder.

Mag ik verkopen/schenken tijdens het huren van het verenigingsgebouw?

Ja dit mag tot 22:00 uur, daarna zal de bar/foyer gesloten moeten zijn. Dit mag alleen bij sporten waar de deelnemers een zitplaats hebben, zoals bij biljart en bridge.

Bij bijvoorbeeld koersbal, dans en yoga mag dit niet.

Het verenigingsgebouw mag wel langer verhuurd worden voor bijvoorbeeld een vergadering of sportactiviteit.

Mag ik als horeca onderneming / kantine schenken aan sporters welke de gymzaal afhuren?

Nee dit mag niet. Zowel voor, tijdens als na hun activiteit.

Mag ik als horeca onderneming / kantine schenken aan sporters welke de gymzaal afhuren?

Nee dit mag niet. Zowel voor, tijdens als na hun activiteit.

Wat te doen wanneer ik normaal gesproken zowel de gymzaal als het verenigingsgebouw voorzie van consumpties en deze ruimtes beide tegelijkertijd zijn verhuurd?

Zorg er voor dat de sporters uit de gymzaal niet in de horeca ruimte kunnen komen en niks kopen. Dus sluit de gymzaal af van de horeca gelegenheid.

Een ouder wil wachten in de horeca zaak wanneer zijn/haar kind aan het sporten is. Mag dit?

Nee dit mag niet. Er mogen geen ouders en/of supporters de sportactiviteit bezoeken.

Zijn de eerdere maatregelen nog steeds van kracht?

Ja. Alle bezoekers moeten gevraagd worden zich te registreren. Herinner de huurders hieraan, zij dienen voor registratie zorg te dragen.

Regels voor binnen

 • Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan. Als er in een werksituatie toch een besmetting plaatsvindt, kan de werklocatie 14 dagen worden gesloten.
 • Bezoek in de eigen woning, in de tuin of op het balkon is beperkt tot 3 gasten. Dit geldt naast het eigen huishouden en exclusief kinderen tot en met 12 jaar.
 • In andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er met maximaal 4 personen een gezelschap mag worden gevormd. Kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee. Dat betekent dat voor 1 huishouden of maximaal 4 personen, exclusief kinderen, een reservering bij een bioscoop of restaurant kan worden gemaakt.
  Het aantal personen per ruimte wordt beperkt tot 30.
 • Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21.00 inloop, om 22.00 uur is de zaak gesloten.
 • Sportkantines zijn gesloten.
 • In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Bij binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers  zoals in monumenten, bibliotheken en musea, maar met uitzondering van de detailhandel en de markten, vindt bezoek plaats op basis van een reservering per tijdvak. Hierover vindt overleg plaats met onder meer de culturele sector.
 • Voor doorstroomlocaties, met uitzondering van de detailhandel en markten, wordt door de Veiligheidsregio in overleg met de locatie, het aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers bepaald, daarbij rekening houdend met de oppervlakte van de locatie én het garanderen van de 1,5 meter afstand.
 • De detailhandel moet deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden. In overleg met de brancheorganisaties wordt, op basis van de lokale situatie, invulling gegeven aan de verplichting voor grotere winkels in de levensmiddelenbranche om 2 keer per dag een uur alleen voor ouderen en kwetsbare mensen open te zijn.
 • Mensen met een contactberoep vragen hun klanten zich te registreren.

Regels voor buiten

 • Voor activiteiten buiten, waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt een maximum van 40 personen. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.
 • Is er buiten wel een continue doorstroming van personen, zoals in dierenparken of op markten, dan geldt er een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter.
 • Sportwedstrijden, zowel amateur als professioneel vinden plaats zonder publiek.
 • Het advies is het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

Uitzonderingen

 • Uitzondering op nieuw maximum voor ruimte binnen (max 30) - en activiteiten buiten (max 40):
 • personen bij een uitvaart
 • samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte;
 • betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
 • personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden;
 • de vergaderingen van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit (in de desbetreffende veiligheidsregio), van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie, en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
 • een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is
 • detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen, en daarbij vergelijkbare samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom van bezoekers. Hierbij gelden twee voorwaarden voor de uitzondering van deze groep:detailhandel moet deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden en venstertijden invoeren voor kwetsbaren (vast te leggen in de aanwijzing en uit te werken in sectorprotocollen)
  veiligheidsregio’s bepalen na overleg met doorstroomlocaties m.u.v. detailhandel en markten, per locatie het maximum aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers, daarbij rekening houdend met oppervlakte van de locatie én kunnen garanderen van met name 1,5 meter afstand.
 • onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang;
  openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer (geen rondvaartboten e.d.)
 • sportgelegenheden;
 • jeugdverenigingen 0 tot 18 (bv. scouting, cultuur en kunst).
 • luchthavens.
 • Ontheffing van maximum 30 per zaal gebouwen van groot belang voor de VR:
 • VR’s kunnen ontheffing verlenen voor panden van groot belang.
 • Uitzondering op nieuw maximum gezelschapsgrootte (max 4):
 • gezamenlijk huishouden;
 • kinderen tot 13 jaar;
 • persoon die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijdt;
 • vergadering of betoging Wet openbare manifestaties;
 • vergaderingen Staten-Generaal, gemeenteraad, provinciale staten, algemeen bestuur waterschap of commissies daaruit;
 • bijeenkomst internationale organisatie of verdragspartij;
 • personen bij een uitvaart;
  personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen;
 • beroep, bedrijf of vereniging.
  N.B. studenten en leerlingen vormen in het onderwijs geen gezelschap.
  Uitzondering op horecastop (laatste inloop 21:00, 22:00 zaak gesloten):
  horeca aan de airside van luchthavens.
 • Uitzondering op registratieplicht beoefenaars contactberoepen
 • Deze verplichting geldt niet voor beroepen waarvoor de registratieplicht het uitoefenen van het beroep, of de veiligheid of welzijn van betrokkenen in de weg zou staan. Bijvoorbeeld voor zorgverleners, handhavers, opsporingsambtenaren.